Контакти

 

 

гр.Ямбол-8600 , ул. "Димитър Благоев" №71, ПК 201

 

e-mail: rzi-yambol@mh.government.bg

rzi-yambol@mbox.contact.bg

 

 

    Телефон Приемно време
Директор РЗИ Д-р Лиляна Генчева 046-66-31-77

вторник: 11.00 до 12.00 ч.

четвъртък: 15.30 до 16.30 ч.

Заместник - директор Д-р Димитър Новаков 046-66-43-79

вторник: 11.00 до 12.00 ч.

четвъртък: 11.00 до 12.00 ч.

Директор дирекция "АПФСО" Диана Касърова 046-66-31-71

всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция "Медицински дейности" Д-р Зоя Кривошиева 046-66-43-79

всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция "Надзор на заразните болести" Д-р Наташа Капсъзова 046-66-31-73

всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция "Обществено здраве" Д-р Катя Карастоянова 046-66-31-74

всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Началник отдел

"Лабораторни изследвания"

Таня Петкова 046-66-31-72

всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Началник отдел

"Държавен здравен контрол"

Таня Ружева 046-66-31-70

всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

главен юрисконсулт Донка Желева 046-66-31-70

вторник: 11.00 до 12.00 ч.

четвъртък: 15.30 до 16.30 ч.

       
      Работно време с граждани
Звено за административно обслужване Деянка Тенева 046-66-31-70 

Всеки работен ден без прекъсване

от 08.30 до 17.00 ч.

Каса Милка Колева 046-66-31-75

Всеки работен ден без прекъсване

от 08.30 до 17.00 ч.

РКМЕ Роси Русева 046-682-314 от 08.30 до 13.00 ч.
       
       

 


Телефон за сигнали за корупция:

046-66-31-70

ел.поща

rzi-yambol@mh.government.bg

 

Анкетна карта за измерване удовретвореността на потребителите на административни услуги

 

Анализ на получените предложения и анкетни листи от потребителите на услуги

 

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене:

046-66-31-74

Дейност на РЗИ - гр.Ямбол по контрола на тютюнопушенето, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.)

Кабинет за отказване от тютюнопушене:

тел.046- 66-31-74

 

 

Профил на купувача

 

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  ЗА  РАННА  ДИАГНОСТИКА  НА   ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

 

Категории

Специализирани дейности